Overzicht afgelopen periode.

dd. 16 juni 2020

Geachte aanwezigen,

Staat u mij toe om nog een toelichting te geven op de gebeurtenissen binnen de onze vereniging sedert onze vorige Algemene Leden Vergadering op 23 april 2019 aan boord van het cruise schip Freewinds.

Naast onze bijna maandelijkse evenementen, was de opening door H.E. de Gouverneur van de unieke schilderijententoonstelling van zeeschilder Fred Boom in het Maritieme Museum op 18 november 2019 een bijzonder succes. De schilderijententoonstelling vond plaats op initiatief van het bestuur van onze vereniging ter nagedachtenis aan de vele, ook Curaçaose omgekomen opvarenden van het KNSM passagiersschip SIMÓN BOLIVAR, dat op 18 november 1939, dus tachtig jaar geleden door oorlogshandelingen  ten onderging nabij het  Britse lichtschip “SUNK”.

Grote sponsors waren de rederij Spliethoff en de Koninklijke Marine, die het transport resp. naar Curaçao en terug naar het huis van de zeeschilder verzorgden. De transport verzekering regelde Maduro & Curiel’s Bank N.V en het lokale transport verzorgde ons lid de heer Albert Elens, directeur van Seawings, terwijl de CPS en RoCargo ook bepaalde handelingen voor hun rekening namen. De Douane bij monde van “teamleider”, de heer Jean-André Palm werkte uitstekend mede.

Inmiddels waren er binnen het bestuur ontwikkelingen, de leidden tot een bijzondere Algemene Leden Vergadering, voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie  op 21 januari 2020. De reden hiertoe was, dat voorzitter de heer Carlos Sayers, door veelvuldige  afwezigheid ten gevolge zijn werk niet meer in staat was de vereniging op zijn gebruikelijke goede wijze te leiden en het bestuur had verzocht te willen aftreden.

Het daarom leek beter, om middels een bijzondere Algemene Leden Vergadering een tussentijdse oplossing te vinden. Deze werd kort voor onze Nieuwjaarsreceptie in het Maritieme Museum gehouden, waardoor deze vlot kon verlopen.

Op deze extra Algemene Leden Vergadering werd schriftelijk een bestuur gekozen onder voorzitterschap van ondergetekende. Hij stelde i.v.m.. zijn gevorderde leeftijd en gezondheidsproblemen dit voorzitterschap te willen vervullen tot de thans plaatsvindende Algemene Leden Vergadering. Aangezien het bestuur statutair uit maximaal vijf leden mag bestaan, zijn er nu twee vacatures, waarvoor zich twee kandidaten zich hebben laten inschrijven.

De eerste maanden van dit jaar verliepen niet  optimaal. In februari jl. nam het carnval
vele dagen in beslag en werd besloten om 4 maart jl. de film “Sully” in het Nationaal Archief te vertonen . Wegens de afwezigheid van de Freewinds  waren we niet in staat gebruik van de gastvrijheid van dit schip te maken.

Op 15 maart jl. bereikte de wereldomvattende Corona Pandemie ook Curaçao en wegens de “lock down” was het niet mogelijk om een bijeenkomst met de leden te organiseren. Met moeite lukt het nu heden onze Algemene Jaarvergadering 2020 te houden.

%d bloggers liken dit: