Openingsrede voorzitter ALV 2020.

dd. 16 juni 2020

Geachte leden,

Het bestuur heet u van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering en is dankbaar, dat onze gemeenschap de Corona Pandemie  zonder gezondheidsschade te boven is gekomen. Onze secretaris Mw. Jeannique Silié behoort in haar werk tot de stuurgroep, die onder leiding van Dr. Izzi Gerstenbluth en de Minister President, deze wereldwijde medische ramp op Curaçao moest trachtte te voorkomen. Dit is gelukt en wij zijn alle verantwoordelijke gezagsdragers hiervoor dankbaar.

Wij hebben een drukke agenda. Er moet een nieuwe voorzitter worden gekozen en twee nieuwe bestuursleden. Zelf zal ik aftreden na mij sedert 2001 met het huidige verenigingsleven te hebben ingelaten.

Ons bestuurslid Stephan Smeets is bereid om het voorzitterschap te gaan vervullen. Hij is oud Marineman, veteraan en gespecialiseerd in moderne electronica. Hij heeft zich enorm ingespannen om het Maritieme Museum op een hoger plan te brengen.

Candidate mevrouw Nicole Lourens-Hagemans heeft tot voor vier jaren het secretarisschap van onze vereniging met veel toewijding vervuld, totdat het haar werk binnen de Rekenkamer, haar noopte om terug te treden. Een minder drukke post binnen het bestuur kan zij aan.

Candidate Mevrouw Loes  Dalemans heeft haar Marof opleiding aan de Hogere Zeevaartschool met succes afgerond en  heeft veel nautische technische ervaring als hoofdwerktuigkundige op het grote vrachtschip, waarvan haar echtgenoot kapitein-eigenaar was.

Het is mij niet bekend, of zich nog andere bestuurscandidaten hebben opgegeven.

Ten aanzien van de andere bestuursleden, t.w. Mevr. Jeannique Silié en de heren
Rein S. Korsten en Stephan Smeets, bericht ik u, dat deze bestuursleden op de
extra Algemene Leden Vergadering in januari jl. voor drie jaar werden benoemd.

Wij verzoeken u vriendelijk om de toekomst van onze vrouwvriendelijke vereniging veilig te helpen stellen, door een gemotiveerd bestuur te kiezen.

Ik zal onze secretaris vragen om van nu aan, de agendapunten aan te kondigen en deze ter discussie te stellen.

Ik dank u voor uw aandacht.

%d bloggers liken dit: